Je kan een woonlening ook afsluiten via een kredietmakelaar in hypothecair krediet. Wat mag je verwachten van deze onafhankelijke tussenpersoon alsook van de kredietgever verwachten? De nieuwe wetgeving schrijft enkele normen en waarden voor.

Je wordt op een eerlijke, billijke, transparante en professionele manier behandeld.

In feite is dit hetgeen altijd al zou moeten gebeuren. Maar de wetgever heeft dit nu enkel uitdrukkelijk in de wet gezet.

Wat betekenen deze woorden nu eigenlijk?

De kredietmakelaar in hypothecair krediet zal jou op eerlijke manier zeggen of jouw vraag voor een woonlening kans op slagen heeft. Hij zal jou geen rad voor ogen draaien.

Daarbij zal hij op een billijke en transparante manier werken. Het ene kredietdossier is het andere niet. In het ene geval is de situatie misschien moeilijker te realiseren dan het andere.

Als je bijvoorbeeld net jouw werk verloren hebt en momenteel geniet van een werkloosheidsvergoeding, zal het misschien niet zo evident zijn om een woonlening te bekomen. Dit betekent niet dat het onmogelijk is. Integendeel, een kredietbemiddelaar in hypothecair krediet werkt gemiddeld met een tiental kredietgevers samen om zijn klant een gepaste oplossing te kunnen bieden voor zijn woonlening. Dus de kans is reëel dat er iets uit de bus komt.

Sommige kredietgevers zullen dan deze vraag voor een woonlening wel willen aanvaarden, maar onder specifieke voorwaarden. De kredietmakelaar in hypothecair krediet zal jou in principe hiervan op voorhand verwittigen. Hij zoekt altijd de beste oplossing voor jouw woonlening.

 

Vragen over jouw omstandigheden

Zoals in iedere klantenrelatie zal een kredietmakelaar in hypothecair krediet jou ook vragen stellen rond jouw situatie. Wat zijn de omstandigheden waarin jij je bevindt? Waar wil je naartoe?

Deze vragen zijn absoluut noodzakelijk om aan de slag te kunnen gaan voor jouw woonlening.

Welke vragen kan een kredietbemiddelaar je zoal stellen?

  • Wie ben je? Wat doe je? Wat zoek je?
  • Hoe ziet jouw project eruit : aankoop van een woning, herfinanciering van een bestaande woonlening, optimaliseren van jouw lopende kredieten,…
  • Wat is voor jou een goede oplossing?

Rekening houden met jouw specifieke eisen

Uiteraard is de klant koning. De kredietmakelaar zal dan ook rekening houden met jouw specifieke wensen voor jouw woonlening. Dit betekent daarom niet dat hij jouw wensen kan inwilligen, maar hij zal er rekening mee houden bij de bemiddeling van jouw hypothecair krediet.

De kredietbemiddelaar zal jou vóór het indienen van jouw kredietdossier alsook erna op een eerlijke, billijke en transparante manier zijn mening geven.

 

Een kredietmakelaar kijkt ook vooruit voor jouw woonlening

In de wet staat ook dat een kredietmakelaar rekening moet houden met de redelijke veronderstellingen aangaande de risico’s gerelateerd aan de situatie van de consument gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst.

Moeilijke woorden om te zeggen dat een kredietbemiddelaar eigenlijk vooruit moet kijken voor jouw woonlening.

Hij zal je bijvoorbeeld geen woonlening kunnen aanbieden wanneer hij ervan overtuigd is dat je dit nooit zult kunnen terugbetalen.

Ook zal hij niet gaan bemiddelen voor een hypothecair krediet met een vaste termijn als jij hiervoor niet in aanmerking komt. Even ter herinnering, bij een hypothecair krediet met vaste termijn betaal je tijdens de looptijd van het krediet enkel intresten. Op de einde betaal je het ontleend kapitaal van jouw woonlening terug. Dit kan gebeuren via een groepsverzekering, spaarplan of de verkoop van een onroerend goed.

 

Deze regels gelden ook voor kredietgevers van woonleningen

Deze wettelijke regels gelden ook voor kredietgevers van woonleningen. En dit zowel voor banken als voor onafhankelijke kredietgevers.