Vorig jaar heeft de Nationale Bank een aantal drastische  maatregelen ingevoerd om banken voorzichtiger de woonkredieten te doen toekennen.
Zo werden zij verplicht om extra kapitaal te blokkeren voor leningen die ze verstrekken boven de 80% van de verkoopwaarde. Dit om het risico bij de niet-terugbetaling van het krediet in te perken.

Eveneens verplicht de NBB de kredietinstelling  om “ de quotiteit” (verhouding tussen het ontleend bedrag en de aankoopsom) van de lening te beperken.
Deze twee regels maken het moeilijk, vooral voor jonge koppels, om een hypothecaire lening aan te gaan voor de aankoop van hun woning. Er moet immers al een aanzienlijke som geld worden ingebracht  om de notariskosten te betalen: de aankoopakte, de hypotheekakte. Daarenboven kan men slechts 80-90%  lenen.
Dat maakt al snel dat er voor dergelijk dossier 40.000 euro aan eigen middelen nodig is, wat voor velen niet haalbaar is en waardoor ze hun droomwoning moeten laten schieten.

Goed nieuws! Bij ons kans je nog steeds terecht voor 100%-leningen.
Uw nieuwe woning lenen aan 100%? Contacteer ons nu!