Famiiliale verzekering

De familiale verzekering is wellicht de verzekering met de ruimste waarborgen tegen een zeer redelijke prijs. Wie er nog geen heeft, raden wij aan om er dringend één af te sluiten. Wie er één heeft en wil weten of de waarborgen aan zijn situatie aangepast zijn, kan best even contact opnemen met ons.

Er bestaan veel goede redenen om een familiale verzekering af te sluiten. Deze verzekering komt tussen wanneer jij, je gezinsleden, je huisdieren schade aanrichten aan derden. Voor de materiële schade is er een geïndexeerde vrijstelling voorzien van 306,86 euro. Doorgaans is er ook een waarborg rechtsbijstand inbegrepen. Deze kan je ook laten opnemen in je globale rechtsbijstandsverzekering, waardoor de premie van de familiale verzekering ietsje goedkoper wordt. De premie van de familiale verzekering hangt af van de extra-waarborgen die je afsluit.

Enkele ‘niet alledaagse’ voorbeelden waar een familiale verzekering tussenkomt.

  • Onderweg naar huis doe je nog vlug een boodschap en je laat je zoontje van acht jaar achter in de wagen. Net zoals mama of papa wil hij ‘autorijden’ en per ongeluk slaagt hij er in de handrem los te krijgen. De wagen bolt achteruit en botst tegen een andere wagen.

  • Je zoontje of dochtertje van 10 doet ‘stoer’ en gooit vanop een brug met stenen naar de voorbijrijdende wagens.

  • Je beschadigt geleend materiaal van je vriend (bv. fiets). Mits een bijpremie kan dit gedekt worden in de familiale verzekering.

  • Je weggewaaide tuinmeubelen richten schade aan bij de buurman.

  • Schade bij verkeerongevallen in fout met je elektrische fiets zijn eveneens verzekerd in de familiale verzekering.

  • Je kind veroorzaakt een ongeval op de weg naar en van de school. De schoolverzekering komt niet tussen, wel de familiale verzekering.

  • De kinderen van mijn broer komen op vakantie. Ook familieleden en vrienden die bij jou een vakantieperiode doorbrengen worden beschouwd als verzekerden. Wanneer zij dan schade aanrichten aan derden – niet aan jouw gezin – komt je familiale verzekering tussen. Wanneer in dit geval één van je vaste gezinsleden schade veroorzaakt aan deze familieleden of vrienden die bij je tijdelijk verblijven, dan worden zij beschouwd als derden en zal ook je familiale verzekering tussenkomen.

  • Je hond bijt een kind. De kledijschade wordt vergoed (verminderd met de vrijstelling), de lichamelijke schade wordt vergoed zonder vrijstelling. Stampt je paard tijdens een wandeling de deur in van een geparkeerd voertuig, dan betaalt de familiale verzekering de schade aan de auto.

  • Als je niet-gekoppelde lichte aanhangwagen schade berokkent (bijvoorbeeld, wanneer hij van een helling op een andere auto botst) ,zal de familiale verzekering de schade vergoeden.

Even onmisbaar is de dekking Rechtsbijstand. Hiermee worden uw juridische belangen behartigd, ook als de zaak voor de rechter komt. Met name als u de zaak verliest, krijgt u de advocaatkosten en zelfs de kosten van de tegenpartij terugbetaald.
De dekking geldt overigens over de ganse wereld.

De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken eveneens schade de aansprakelijkheid van personen die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk of door grove schuld veroorzaakt hebben.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u de keuze uit verschillende formules:

Gezinsformule: voor koppels met of zonder kinderen
Formule alleenstaande: enkel verzekeringsnemer zonder inwonende personen
Formule senioren

[contact-form-7 id=”48484″ /]