pensioenspaarverzekering

Pensioensparen

 • Kies voor een pensioenspaarverzekering

 • Bepaal je maximale bedrag

 • Start vandaag nog met sparen, voor een laag maandbedrag.

Start met pensioensparen

Wat is je voordeel?

Betaal minder belastingen.

Wie aan pensioensparen doet, legt maandelijks een bedrag opzij. Afhankelijk van het minimumbedrag dat je kiest, krijg je 30% belastingvoordeel op je stortingen in je daaropvolgende jaar.

Er zijn 2 opties:

 • Het standaardbedrag in 2024 bedraagt maximaal 1020 euro. Op je gestorte bedragen krijg je 30% belastingvoordeel. Dat wil zeggen 306 euro per jaar. Spaar je minder; dan krijg je uiteraard niet het volledige voordeel in je belastingen. Het voordeel is enkel geldig op gestorte bedragen.
 • Wil je een extra kapitaal voor je pensioen opbouwen, dan kan je in 2024 maximaal 1310 euro sparen. Op dit bedrag krijg je 25% belastingvoordeel; 327,40 euro per jaar. Enkel als je minstens 12240 euro spaart is deze formule het interessant. Ander krijg je minder belastingvoordeel als wanneer je kiest voor 1020 euro per jaar.

Je wettelijk pensioen wordt aangevuld.

De kans dat je wettelijk pensioen niet voldoende is om je levensstandaard te behouden na je pensioen is reëel. Daar aan pensioensparen te doen kan je je wettelijk pensioen aanvullen. Wil je graag nagaan of je wettelijke pensioenbedrag volstaat? Vind het makkelijk terug op Mypension.be

Pensioenspaarverzekering

Ben je op zoek naar zekerheid, dan kies je best voor een pensioenspaarverzekering. Je krijgt dan op elke storting een gegarandeerde interestopbrengst tot de einddatum van je contract. Bovendien kan de verzekeraar jaarlijks een winstdeelname toekennen. Die is wel afhankelijk van zijn resultaten en is dus niet gegarandeerd.

Maak vandaag nog een afspraak voor je pensioenspaarverzekering.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

 • Verzekeringnemer = de verzekerde

 • De stortingen moet definitief zijn en in de Europese Economische Ruimte (EER) gedaan zijn.
 • Per jaar mag er slechts op 1 pensioenspaarverzekering of pensioenspaarrekening gestort worden.
 • Een bank of verzekeringsmaatschappij mag per belastingplichtige slechts 1 rekening of verzekering afsluiten.
 • Aanvangsleeftijd: de polis moet worden afgesloten vóór het jaar waarin de verzekeringnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.
 • De levensverzekering moet zijn afgesloten om een rente of kapitaal op te bouwen bij leven en/of bij overlijden.
 • Looptijd contract: minimum 10 jaar.

Belastingen op de uitkering.

 • Geen taks op toegekende winstdeling.
 • Levensverzekering afgesloten voor 55 jaar: Bij uitkering op einddatum (of afkoop na 60 jaar) wordt een anticipatieve taks van 8,00% geheven door de verzekeraar op de 60ste verjaardag van de verzekerde. De anticipatieve taks heeft een bevrijdend karakter.
 • Levensverzekering afgesloten (of verhoogd) vanaf 55 jaar: Bij uitkering op einddatum wordt een anticipatieve taks van 8,00% geheven door de verzekeraar op de 10de verjaardag van de polis. De anticipatieve taks heeft een bevrijdend karakter. Het tarief van 8,00% is eveneens van toepassing bij uitkering voor de 10de verjaardag van de polis en na 60 jaar, maar enkel in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), pensionering op de normale datum of in de 5 jaar voordien. Indien niet aan die voorwaarden voldaan is, bedraagt het tarief 33%.
 • Een gedeeltelijke of volledige afkoop voor 60 jaar is fiscaal nadelig aangezien een bedrijfsvoorheffing van 33% (te verhogen met de gemeentebelasting) verschuldigd is. Deze wordt door de verzekeraar afgehouden en via de personenbelasting verrekend.

Wat kost pensioensparen?

 • Op elk bedrag dat je stort, betaal je toetredingskosten. Dat geldt voor beide formules.
 • Kies je voor een pensioenspaarfonds, dan betaal je beheerskosten. Een fonds belegt namelijk in aandelen en obligaties en wordt actief opgevolgd.

 • In elke formule van pensioensparen betaal je  eindbelasting. Die betaal je normaal gezien op je 60e verjaardag. Als je start met pensioensparen vanaf je 55e, dan moet je die belasting na 10 jaar betalen.

Start met pensioensparen