Een Economische Update.

Recent werd er in de media onrust gestookt met doemberichten over een nakend faillissement van de grootste Chinese vastgoedreus en de mogelijke catastrofale gevolgen hiervan voor de wereldeconomie. Maar loopt het wel zo een vaart?
Specialisten denken van niet.
Hierbij een economische update.

Terug van het strand, op snelheid komen

De strijd tegen het coronavirus en zijn varianten, frictie in de toeleveringsketens, inflatie en de lange weg terug naar een normale situatie voor de centrale banken. Dit zijn de vier belangrijkste uitdagingen voor de wereldleiders. De Europese herfst kan een spelbreker zijn. Maar we willen je voorbereiden op een marathon in plaats van een sprint.

Het herstel in de VS staat voor uitdagingen

De Amerikaanse economie staat voor een aantal uitdagingen die de groei op korte termijn zullen drukken en tegelijkertijd de inflatie hoog zullen houden. Met name de opleving van het coronavirus via de Delta-variant heeft bijgedragen tot een van de scherpste dalingen van de index van het consumentenvertrouwen die door de Universiteit van Michigan wordt gemeten. Een deel van het gedaalde vertrouwen kan worden toegeschreven aan de ongerustheid van de consument over de stijgende kosten van levensonderhoud, of het nu gaat om voedsel, benzine, huizen of auto’s. De koopintenties voor huizen, auto’s en apparaten zijn als gevolg daarvan gedaald. De stimuleringscheques hebben de gezinsconsumptie in het tweede kwartaal gestimuleerd, zodat wij voor het derde kwartaal al een zwakkere consumptie verwachtten. Gezien de recente ontwikkelingen verwachten wij nu dat de consumptie in het derde kwartaal sterk zal krimpen.

Ook het bedrijfsleven staat onder druk door problemen met de toeleveringsketen en tekorten op de arbeidsmarkt die maar niet lijken af te nemen. Dit beperkt het groeipotentieel met voorraden op een recordlaagte.

Toch zijn er redenen tot optimisme. Dankzij de krachtige bedrijfsinvesteringen, een verbeterde handelsbalans en een positieve bijdrage van de overheid verwachten we nog steeds dat de BBP-groei in het derde kwartaal ongeveer 4,5% zal bedragen. Voor het volledige jaar 2021 hebben wij onze groeiprognose verlaagd van 6,7% naar 5,9%. Wij gaan ervan uit dat de spanningen in de toeleveringsketen de komende kwartalen zullen afnemen, zodat volgend jaar de voorraden weer aanzienlijk kunnen worden aangevuld. Gezien de nieuwe stimuleringspakketten (infrastructuur en sociale uitgaven) die de economie naar verwachting zullen aanzwengelen en het huidige tempo van de banengroei, blijven wij voor 2022 een groei van bijna 5% voorspellen.

“Gezien de nieuwe stimuleringspakketten die de economie naar verwachting zullen aanzwengelen en het huidige tempo van de banengroei, blijven wij voor 2022 een groei van bijna 5% voorspellen.”

De eurozone, koploper in het beheer van de Delta-variant

Terwijl de eurozone begin dit jaar achterliep bij de vaccinatiecampagne – een punt waarop wij herhaaldelijk hebben gewezen – is de muntunie nu een van de koplopers geworden, met een ruime voorsprong op de VS wat het aantal volledig gevaccineerde mensen betreft. Dit verklaart waarom de Delta-variant minder schade aanricht in Europa, althans voorlopig. Dit wil niet zeggen dat we helemaal uit de problemen zijn. Indirect kan de groei in Europa ook worden beïnvloed door een tijdelijke vertraging in de rest van de wereld. Daar komt nog bij dat verstoringen in de toeleveringsketens nu duidelijk een punt hebben bereikt waarop zij de groei beginnen te beïnvloeden, vooral in landen met een grote productiesector, zoals Duitsland.

Zeker, de groei blijft zeer sterk. De PMI voor de eurozone bereikte in augustus bijna het hoogste niveau in vijftien jaar, waarbij de aanwervingsintentie en de nieuwe bestellingen nog steeds goed presteerden. Het vooruitzicht van stijgende werkloosheidscijfers door de afschaffing van de steunmaatregelen lijkt af te nemen, aangezien het aantal vacatures snel toeneemt. In combinatie met het verbruik van een deel van het spaaroverschot dat tijdens de pandemie is opgebouwd, denken wij dat de groei in het derde kwartaal even sterk kan zijn als in het tweede kwartaal, alvorens geleidelijk te vertragen naar het einde van het jaar toe. Daarom hebben wij onze groeiprognose voor 2021 naar boven bijgesteld tot 4,9% en voor 2022 tot 4,1%.

Wij blijven van mening dat een deel van de huidige inflatie het gevolg is van tijdelijke factoren, hoewel de kerninflatie nu iets hoger ligt. Onze inflatieprognose (1,7% volgend jaar en 1,6% in 2023) is dan ook hoger dan die van de ECB.

De ECB lijkt geen haast te hebben om meer aanwijzingen te geven over haar programma’s voor de aankoop van obligaties (zij zal volgens ons tot december wachten). Wij blijven geloven dat het noodprogramma voor de aankoop van obligaties in maart volgend jaar zal aflopen. Wat het rentebeleid betreft, verwachten wij niet dat de rente vóór 2024 zal stijgen.

“Wij hebben onze groeiprognose voor 2021 naar boven bijgesteld tot 4,9% en voor 2022 tot 4,1%.”

Andere landen/markten

In China probeert de regering sinds juni een uniek economisch concept toe te passen dat een mix is van planeconomie en markteconomie. Wij maken ons geen zorgen over het geplande deel, per slot van rekening zijn alle beleidsmaatregelen gepland. Wij vrezen echter dat de toepassing van zoveel beleidsmaatregelen in zo’n korte tijd gevolgen zal hebben voor de arbeidsmarkt en de consumptie.

De derde golf van Covid-19 in het VK heeft het herstel vertraagd, maar heeft tot dusver het consumentenvertrouwen niet noemenswaardig aangetast. Het vierde kwartaal zal een belangrijkere test zijn. Intussen gaan wij ervan uit dat de eerste renteverhoging door de Bank of England in november 2022 zal plaatsvinden.

Wij zijn steeds tot uw beschikking om uw situatie eens nader te bekijken.