Zodra u België verlaat, veranderen de gewoontes en de cultuur: of jet nu komt door de werking van de gezondheidszorg, de administratieve stappen of gewoon de taal, het regelen van bijstand verloopt niet meer op dezelfde manier.

In het buitenland kan u niet op uw naasten rekenen: uw familie, vrienden en geneesheer zijn in België gebleven.

In het buitenland zijn de gevolgen van een onvoorziene gebeurtenis altijd ernstiger en duurder: bij ziekte of ongeval bent u nooit zeker dat u op de voorziene datum terug thuis bent. Er moet dus een oplossing worden gevonden om te logeren en om uw familie te repatriëren.

Ben ik niet al verzekerd?

U denkt al volledig verzekerd te zijn door uw ziekenfonds, uw kredietkaart, uw autoverzekering of uw lidmaatschap bij een depannagedienst. Toch is voorzichtigheid geboden… In tal van omstandigheden bieden de geboden garanties slecht gedeeltelijke bescherming voor een beperkt aantal gevallen. Als u zeker wil spelen en u familie voldoende wil beschermen, hebt u er alle belang bij te kiezen voor een 100% complete verzekering.

Hoe bent u verzekerd
in het buitenland?
Europ Assistance maakt
het verschil.
Het ziekenfonds Het ziekenfonds komt in het buitenland alleen tussen bij dringende medische kosten. Wanneer de medische omstandigheden dit vereisen, dekt het de repatriëring van de onderschrijver, maar enkel bij hospitalisatie. Het komt niet tussen voor de repatriëring van de personen die de gekwetste persoon begeleiden, noch voor zijn voertuig. Het voorziet ook geen repatriëring bij hospitalisatie of overlijden van een naaste die in België is gebleven. Europ Assistance neemt de repatriëring van het slachtoffer en van zijn naasten of van zijn voertuig op zich. Wij repatriëren u ook bij hospitalisatie of bij overlijden van een naaste in België of bij zware schade aan uw woning.
Uw kredietkaart Deze dekking is meestal bestemd voor ’topcategorie’ kaarten en geldt vaak alleen als u de volledige som van uw reis betaalt met uw kaart. Vergelijk ook de garantie en de gedekte maximumbedragen. Europ Assistance komt tussen ongeacht de betalingswijze van uw reis. U geniet van zeer uitgebreide garanties met terugbetaling van medische kosten tot € 1.250.000 afhankelijk van de gekozen dekking.
Autobijstand/leasing/
BA autoverzekering
De mobiliteitsgarantie van de autofabrikanten en de bijstand die leasingformules bieden, dekken doorgaans alleen mechanische pannes (ongevallen vallen daar dus niet onder). Voor uw autoverzekering geldt net het omgekeerd. Ze dekt gewoonlijk alleen ongevallen (en dus geen mechanische pannes). In de meeste gevallen is geen medische bijstand voorzien als u of één van uw naasten ziek wordt of het slachtoffer wordt van een ongeval. Europ Assistance komt tussen zowel bij panne als een auto-ongeluk, maar ook als u vb. uw autosleutels in uw wagen hebt opgesloten of verkeerde brandstof hebt getankt. Wij dekken natuurlijk ook uw medische kosten.
Uw hospitalisatieverzekering Ze komt enkel tussen in de terugbetaling van de medische kosten in het buitenland als u gehospitaliseerd bent (geen ambulante zorg of dagverblijven). Meestal zal ze ook de organisatie van de hulpverlening niet vergoeden, noch de repatriëring van verzekerde en zijn medereizigers terugbetalen. Met Europ Assistance volstaan één telefoontje en alles wordt voor u geregeld. De hulpverlening, de eventuele repatriëring en de terugbetaling van uw medische kosten maken deel uit van onze dekking.