Verzekering bij bouw- en verbouwingswerken

Bij nieuwbouw of verbouwingswerken dekt uw woningverzekering slecht een beperkt aantal risico’s. Zo zal schade tijdens de bouwwerken waarbij een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en de werken uitgesloten zijn.

Ook bij stormschade zal er geen vergoeding worden uitbetaald als het gebouw niet winddicht is of als de werken de oorzaak zijn van de schade of de gevolgen heeft verzwaard. Ook waterschade is slecht gedekt indien er geen verband is tussen de schade en de werken.

ABR : Alle Bouwplaats risico verzekering.

Wil je geen risico lopen, dan is ABR een oplossing. Zo’n verzekering zorgt dat je als bouwheer of eigenaar maximaal beschermd bent en je niet te veel zorgen moet maken over wie aansprakelijk is voor schade.

Wat gedekt wordt door deze verzekering hangt af van maatschappij tot maatschappij. Doorgaans kan je er van uitgaan dat volgende gedekt is:

Materiele schade en iedere diefstal op de werf in opbouw, met inbegrip van de bouwmaterialen en –elementen, alsook aan de technische installaties en uitrustingen (sanitaire voorzieningen, centrale verwarming,…). Dat geldt bij schade door natuurkrachten, een (gedeeltelijke) instorting, een brand of een ontploffing, diefstal of vandalisme, …

Schade aan anderen (derden) – en dus ook jouw aansprakelijkheid als (ver)bouwer of eigenaar tegenover derden door de bouwwerkzaamheden. Denk maar aan barsten, insijpelend water of een verzakking in de woning van de buren door jouw grondwerken of een stuk gevel in aanbouw dat neerstort op een geparkeerde auto.

Je kan materiele schade aan jouw goederen – veroorzaakt door de werf in opbouw – eventueel bijkomend verzekeren.

Een andere bijkomende dekking die je al dan niet kan kiezen voorziet in een dekking van de materiele schade aan de tijdelijke installaties en werktuigen.

De algemene aannemer of de architect zorgt soms voor een algemene ABR-verzekering die alle (onder)aannemers alsook hun klant (de bouwheer) dekt in het kader van de werken. Kijk dat na en vraag een schriftelijk bewijs dat jouw werf en jouw aansprakelijkheid ook gedekt is. Het zou trouwens kunnen dat de bank bij wie je gaat lenen, hiernaar vraagt.