Op contracten die vanaf 1 september worden afgesloten is de nieuwe wetgeving van toepassing.

Begin mei verscheen in het staatsblad een nieuwe wet. Deze stelt dat, vanaf 1 september, de eerste herinneringsbrief kosteloos moet verzonden worden.

Consumenten hebben na het ontvangen van een eerste aanmaning minstens 14 kalenderdagen de tijd om hun schuld af te lossen, zonder extra kosten. Vanaf de 2de aanmaning kunnen verwijlintresten en/of kosten worden aangerekend.

Deze kosten zijn geplafonneerd :

  • Verschuldigde saldo lager of gelijk aan € 150 : max. € 20 aanmaningskosten

  • Verschuldigde saldo tussen € 150 en € 500 : max. € 30 aanmaningskosten + 10 %

  • Verschuldigde saldo hoger dan € 500: max. €65 aanmaningskosten + 5% (met een max. van € 2000)

LET OP: deze regelgeving is enkel geldig op contracten afgesloten na 1 september.

Vergeet de contractvoorwaarden niet aan te passen!

Vergeet als bedrijf ook je contractvoorwaarden en algemene voorwaarden niet aan te passen! Hetzelfde geldt ook voor informatie over verwijlintresten en andere zaken die met invorderingsbeleid hebben te maken.

Doe je dit niet? Dan valt de juridische basis van je contract weg, en zal ook de vrederechter geen uitspraak kunnen doen bij geschillen.