Update : De ‘groene kaart’ wordt wit

Beste klant,

Wij informeren u over een belangrijke wijziging aan het verzekeringsbewijs (‘groene kaart’ of officieel ‘Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart’) en wat dit voor u inhoudt.

Wat wijzigt er aan de ‘groene kaart’?

  • Vanaf 1 juli 2020 wordt de ‘groene kaart’ op wit papier gedrukt. Deze regel geldt ook voor voorlopige verzekeringsbewijzen. 30 juni 2020 is dus de laatste dag waarop wij verzekeringsbewijzen afdrukken op groen papier. De certificaten die op groen papier afgedrukt werden vóór 1 juli 2020 blijven wel geldig tot aan hun einddatum.
  • De versozijde van het verzekeringsbewijs wordt vanaf 1 juli 2020 blanco. Op de achterzijde stonden de coördinaten van de verschillende nationale groene-kaart-bureaus. In de plaats daarvan komt in vak 8 op de voorzijde een verwijzing naar de website van de Council of Bureaux. Dit is de organisatie die de werking van het groene-kaart-systeem superviseert.