Eindelijk! Je zoon/dochter spreidt de vleugels en gaat verder studeren op kot. Terwijl je geliefde kind onbezorgd geniet van zijn/haar studententijd hou jij als ouder alles in de gaten. Ook op kot is een goede verzekering onontbeerlijk.

Studeren moet je zoon of dochter helemaal zelf doen, maar voor advies over de nodige verzekeringen kan je uiteraard bij ons terecht.

Lees verder en kom te weten of je je student met een gerust hart het studentenleven kan insturen.

Schade aan het gebouw?

Net zoals thuis kan er op het kot van je zoon of dochter schade ontstaan door brand, water of een kortsluiting. En dat kan ook schade toebrengen aan anderen. Denk maar aan een uitslaande brand, water dat binnen sijpelt bij de buren …

Als huurder van het kot word je dan aansprakelijk gesteld, behalve bij overmacht zoals een blikseminslag of een fout door een derde.

Vaak is de huurdersaansprakelijkheid voor het kot van je student verzekerd via de brandverzekering van je eigen woning (hoofdverblijfplaats). Je checkt best je woningverzekering om er zeker van te zijn dat de waarborgen volstaan.

Schade aan de inboedel?

Het kot van je zoon/dochter is vast en zeker ingericht met leuke spullen, en hippe meubels. Ook deze kunnen schade oplopen door vb. een waterlek.

Doorgaans is de inboedel van het kot meeverzekerd met je eigen woningverzekering. Om zeker te zijn controleer je best even of dat ook voor jouw contract van toepassing is, en of het verzekerde bedrag volstaan om je eigen inboedel en die van je zoon- of dochterlief te dekken.

Diefstal?

Jammer genoeg gebeurt het ook op kot; slachtoffer worden van een inbraak. Zorg er voor dat die nieuwe computer, tablet, tv,… voldoende verzekerd zijn tegen diefstal.

Meestal is de waarborg diefstal niet inbegrepen in je woningverzekering, of gelden er beperkingen. Kijk even na of je voldoende gedekt bent, en overweeg een extra dekking diefstal.

Een ongeluk?

Het eerste kotfeestje, je zoon/dochter is de DJ bij vrienden en… de laptop sneuvelt. Een ongeluk is snel gebeurd. In dit geval kan je familiale verzekering de geleden schade dekken. Ook indien huisgenoten tijdelijk ergens anders wonen. Ga voor de zekerheid toch even na wat je contract precies dekt.

Student in het buitenland

Trekt je student voor enkele maanden naar het buitenland met Erasmus? Denk eraan zijn aansprakelijkheid, spullen en gezondheid te verzekeren.

  • Normaal is een studentenkot meeverzekerd in de brandverzekering van de ouders, zowel in België als in het buitenland. Dat geldt ook voor de inboedel die tijdelijk mee verhuist.
  • Je familiale verzekering dekt eveneens de aansprakelijkheid van je student terwijl hij in het buitenland studeert. Al zijn er in sommige verzekeringen beperkingen inzake duur of plaats van het verblijf in het buitenland.
  • Wat bij ziekte of hospitalisatie in het buitenland? Neem vóór vertrek contact op met het ziekenfonds voor meer informatie over waar de rechten op gezondheidszorgen behouden blijven en wat de procedure is. Het is sowieso sterk aangeraden om een eigen reisbijstandsverzekering voor je zoon of dochter af te sluiten. Zeker als je student buiten Europa gaat studeren.

Je zoon/dochter besluit op eigen benen te staan?

Tot de tijd dat je studerende zoon of dochter bij jou blijft wonen, is hij of zij ook, in de meeste gevallen, gedekt door jouw verzekeringen ongeacht of hij of zij op kot zit.

Als je zoon of dochter echter besluit zelfstandig op kot te gaan wonen en dus zijn/haar domicilie te verplaatsen komt hier verandering ins. Op dat moment moet je zoon of dochter zelf instaan voor zijn of haar verzekeringen.

Hulp nodig bij de voorbereiding?

Studeren moet je zoon of dochter helemaal zelf doen, maar voor advies over de nodige verzekeringen kan je uiteraard bij ons terecht.

Samen gaan we na of je verzekeringen voldoende dekking bieden, en waar we eventueel kunnen zorgen voor aanvullingen.

Neem vandaag nog met ons contact op, en beleg een afspraak.