Rechtsbijstandsverzekering met fiscaal voordeel.

Sinds 1 september 2019 is de wet Rechtsbijstandsverzekering in werking. Sinds dan kan je een bijstandsverzekering afsluiten die recht geeft op een fiscaal voordeel van maximum 124euro (40% van de premie).

Deze polissen dekken minimum onderstaande risico’s:

 • aansprakelijkheid
 • strafrecht
 • fiscaal recht
 • administratief recht
 • arbeidsrecht
 • contracten-en consumentenrecht (met inbegrip van bouwgeschillen)
 • erfrecht
 • schenkingen – en testamentenrecht
 • echtscheiding
 • familierecht.

Een rechtsbijstandsverzekering helpt u als u het na een schadegeval niet eens wordt met de tegenpartij. Necon verzekeringen staat u bij met woord en daad in het vinden van een oplossing. In het beste geval via een minnelijke schikking, in het slechtste geval met een gerechtelijke procedure.

Dankzij de belastingvermindering krijgt iedereen toegang tot juridische bescherming. Iedereen kan immers in een (juridisch) geschil terechtkomen, in sommige gevallen lopen de kosten hiervan op.

Burgers met een laag inkomen kunnen soms rekenen op het pro-Deosysteem. Burgers met een gemiddeld inkomen kunnen hier geen beroep op doen. In geval van een juridisch geschil, rechtszaak of schadegeval kunnen de kosten snel de hoogte in gaan. Dankzij de fiscale stimulans kunnen ook de gemiddelde inkomens voordelig beroep doen op de juiste bijstand.

Om recht te hebben op een belastingsvoordeel moet uw bijstandsverzekering in principe alle geschillen dekken die onder de bevoegdheid van een Belgisch rechtscollege vallen, met uitzondering van de geschillen waarvoor u beroep doet op uw autoverzekering. Een samenvatting:

 • De waarborg bedraagt minstens 13 000 euro per geschil in burgerzaken, 13 500 voor strafzaken
 • Echtscheiding of beëindiging van wettelijke samenwoning zijn gedekt indien een minimumwaarborg van 3 375 euro per verzekerde partner werd voorzien.
 • Voor contractuele bouwgeschillen geldt een minimumwaarborg van 6750 euro
 • Het bedrag van de premie wordt beperkt tot 310 euro per jaar. Op dit bedrag krijgt u een bedrag van 40% belastingvermindering, wat neerkomt op 124 euro per jaar.
 • In bepaalde gevallen is een wachttijd voorzien die meestal een jaar bedraagt. Voor echtscheidingsgeschillen is de maximale wachttijd drie jaar, voor bouwgeschillen vijf jaar. Als u van verzekeraar verandert, wordt wel rekening gehouden met de wachttijd die al is verstreken.

Is deze ruime polis iets voor u? We stellen u graag de beste oplossing voor in functie van uw noden en budget.

Neem contact op en geniet van je fiscaal voordeel.

Necon verzekeringen werkt samen met onderstaande maatschappijen.