Mobiliteit verzekeren

De vele gebeurtenissen van de laatste jaren (Covid, opwarming van de aarde, energiecrisis, enz.) hebben onze verplaatsingsgewoonten veranderd.

Dat blijkt ook uit de laatste mobiliteitsbarometer van Vias Institute. In de loop van de eerste zes maanden van dit jaar legden de Belgen gemiddeld 33 km per dag af. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (27 km), maar nog ver verwijderd van het niveau van vóór de gezondheidscrisis (40 km). Het gebruik van de auto lijkt bijzonder laag te liggen: het aantal afgelegde kilometers is met 23% gedaald ten opzichte van 2019. Vooral in de jongste leeftijdsgroep (18-34 jaar) daalt het aantal kilometers dat zij als automobilist afleggen van 55% in 2019 tot 45% in 2022. Daarenboven is het gebruik van nieuwe vervoersmiddelen en in het bijzonder de elektrische fiets neemt jaar na jaar toe. In 2017 gaf slechts 3% van de geïnterviewden aan een elektrische fiets te hebben gebruikt, dit aandeel stijgt al naar 7% in de eerste helft van 2022. Het blijft het populairst in de leeftijdscategorie 55+.

De verzekeringsmakelaar kan je bij deze veranderingen helpen door het afsluiten van nieuwe verzekeringen of de bestaande polissen te updaten.

Enkele voorbeelden:

  • Energiezuinige wagens (elektrische, hybride wagens) genieten van een korting op de verzekeringspremie.
  • Een andere trend is dat er minder met de auto wordt gereden en zeker bij de jongeren. Het telewerken en de hoge energieprijzen zijn hier zeker en vast de redenen van. Wie een beperkt aantal km doet per jaar (bv. minder dan 10.000 km per jaar) kan van een korting genieten op zijn verzekeringspremie. Dat geldt ook voor diegenen die de auto met de motor combineren. In dit geval kan de korting op de motorverzekering veel meer dan 50% bedragen mits bepaalde voorwaarden natuurlijk.
  • We stellen ook vast dat “zachte’ mobiliteit steeds populairder wordt. Denk maar de opkomst van de elektrische fietsen. Gevolg hiervan is dat er meer ongevallen met de fiets zijn dan vroeger. De fietsverzekeringen schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Net zoals bij een omniumverzekering voor de auto, bestaan er verschillende formules op de markt. Het is dan ook belangrijk om goed de voorwaarden uit te pluizen alvorens een fietsomniumverzekering af te sluiten. Welke vergoeding bij totaal verlies of diefstal van mijn fiets? Wat als mijn fiets-GPS gestolen wordt? In welke landen is mijn fiets verzekerd? Als je elektrische fietser een ongeval veroorzaakt, wordt de schade aan de tegenpartij betaalt door de familiale verzekering. Gaat het om een speed-pedelec die meer dan 45 km/u per rijdt, dan dient je een nummerplaat aan te vragen en een BA-motorverzekering af te sluiten.
  • Daardoor neemt ook de populariteit aan fietsendragers toe. Velen plaatsen een fietsendrager op de wagen. Die kostprijs hiervan bedraagt onmiddellijk enkele honderden euro’s zonder over de trekhaak te spreken. Het is dan een slim idee om na te gaan in welke mate de fietsendrager verzekerd is in de BA-verzekering en omniumverzekering.

Meer en zwaarder ongevallen met elektrische fietsen

Meer ongevallen met de fiets, betekent ook dat het aantal ongevallen met lichamelijke letsels of blessures zienderogen stijgen. Bijna 1 op 5 van alle ongevallen gebeurt in het verkeer. We stellen ook vast dat er meer ongevallen gebeuren met een elektrische fiets dan met een klassieke fiets. Deze elektrische fietsen hebben over het algemeen ook meer tijd nodig dan een klassieke fiets om tot stilstand te komen, en dus een langere remweg. Daarnaast zijn ze vaak veel zwaarder, waardoor ze moeilijker te hanteren zijn. Een groot deel van de ongevallen heeft te maken met vallen bij het op- of afstappen van de fiets.

Maar het echte gevaar hangt echter vooral af van de gebruiker van de fiets. Elektrische fietsen zijn geliefd bij senioren. Zo´n elektrische tweewieler laat hen toe om op hogere leeftijden langere afstanden af te leggen. Daardoor worden ze ook meer blootgesteld aan ongevallen.

Een reden te meer om een verzekering alle verkeersongevallen af te sluiten. Deze verzekering betaalt de medische kosten tot een bepaald bedrag, een forfaitaire dagvergoeding en een kapitaal bij invaliditeit of overlijden. De premie hangt af van de grootte van vergoedingen waarvoor je kiest. De dekkingen in een verzekering ‘alle verkeersongevallen’ kunnen zeer uitgebreid zijn. Er bestaan verschillende formules. In de meeste basisverzekeringen zijn alle gezinsleden verzekerd als:

  • bestuurder of passagier van een voertuig met 4 wielen, een motor, een bromfiets, een fiets.
  • passagier van eender welk vervoermiddel op het land, op het water of in de lucht.

Conclusie: Het is dus van groot belang om samen met je verzekeringsmakelaar aan tafel te zitten om jouw mobiliteit in kaart te brengen.

Bron: Vias Institute/Test