In bepaalde gewesten van ons land kun je een gratis verzekering tegen inkomensverlies verkrijgen als je een woonkrediet hebt afgesloten. Zo kun je eventueel een tegemoetkoming verkrijgen als er een verlies aan inkomen is door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Naast de gratis verzekering van de overheid kun je anders ook een betalende verzekering afsluiten tegen inkomensverlies via je schuldsaldoverzekering.

Gratis verzekering gewaarborgd wonen in Vlaanderen

In Vlaanderen noemt men de gratis verzekering bij woonlening ook wel de verzekering gewaarborgd wonen. Deze verzekering is dus gratis.

Je kan deze verzekering enkel aanvragen als je koopt, bouwt of renoveert. Niet bij herfinanciering!

Je moet de aanvraag wel binnen het jaar na het afsluiten van jouw woonlening doen. Doe je dit niet, dan kom je niet meer in aanmerking.

Heb je dit dus niet gedaan bij jouw eerste woonlening en herfinancier je je later, dan heb je geen recht meer op deze gratis verzekering bij woonlening.

Je kan dan enkel nog terecht via de tweede mogelijkheid, via jouw schuldsaldoverzekering.

Voor het overige zijn er nog enkele beperkingen op vlak van:

 • Bedrag van jouw woonlening (minstens 25.000€ bij renovatie, minstens 50.000€ bij aankoop of nieuwbouw)
 • Waarde van de woning (maximaal 320.000€)
 • Jouw werksituatie (op moment van aanvraag volledig arbeidsgeschikt en een beroepsactiviteit)
 • Jouw inkomen (enkel bij nieuwbouw)
 • Tussenkomst beperkt tot maximaal 600€ per maand
 • Tussenkomst beperkt in de tijd (arbeidsongeschiktheid tot 36 maanden, onvrijwillige werkloosheid tot 18 maanden)

Voor meer details kan je terecht op www.wonenvlaanderen.be of www.vlaanderen.be.

Gratis verzekering tegen inkomensverlies in Wallonië

In Wallonië is er ook een gratis verzekering tegen inkomensverlies.

Je mag als koper geen andere woning bezitten en geen andere woning in bezit hebben gehad tijdens de 2 jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Is dit het geval, dan heb je geen recht op de gratis verzekering.

Verder zijn er nog enkele andere strikte voorwaarden verbonden aan de gratis verzekering tegen inkomensverlies:

 1. Je moet een stabiel inkomen kunnen aantonen (minstens halftijds werken met contract van onbepaalde duur, zelfstandige als hoofdberoep, minstens halftijds werken als onderwijzer met een anciënniteit van minstens 8 jaar)
 2. Doel van het krediet (geen recht op gratis verzekering wanneer je een bestaand gebouw aankoopt in de privé sector en er geen werken in uitvoert)
 3. Woonlening in eerste rang (enkele uitzonderingen mogelijk)
 4. Enkel als jij zelf of jouw partner mogen hoofdontlener zijn (verschijnt er in het woonlening dus een derde persoon als mede-ontlener of als borg, heb je geen recht op de gratis verzekering tegen inkomensverlies)
 5. Tussenkomst beperkt tot 6.400€ per jaar en in tijd (maximaal 3 jaar)
 6. Je moet de woning minstens 8 jaar zelf bewonen zonder te verkopen of te verhuren.

Voor meer info kan je terecht op de website van het Waalse Gewest www.wallonie.be

Gratis verzekering tegen inkomensverlies in Brussel

In Brussel is er voorlopig nog geen echte gratis verzekering bij woonlening. Er bestaat wel een kredietinstelling Fonds du Logement die door het Brussels Gewest gesubsidieerd wordt.

Zoals je hebt kunnen merken, zijn er toch heel wat voorwaarden die je moet vervullen om in aanmerking te komen voor een gratis verzekering tegen inkomensverlies. Gelukkig bestaat er een alternatief, via je schuldsaldoverzekering. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar of kredietmakelaar.