Er zijn twee mogelijkheden in dit soort situaties:

  • U bent ziek en deze ziekte is de enige reden om uw reis te annuleren. Met ziekte bedoelen we een door een arts vastgestelde aantasting van de gezondheid, die medische zorg vereist en een plotseling en onvoorspelbaar karakter heeft.
  • Er is nog een andere oorzaak die u tegenhoudt om te reizen en deze oorzaak heeft zich voorgedaan vóór uw ziekte. Uw verzekering komt tussen als deze oorzaak een risico is dat in de algemene voorwaarden wordt gedekt.