In het uitzonderlijk geval van overlijden door het coronavirus, blijft de overlijdensdekking van toepassing. De overlijdensverzekering voorziet dus niet in een uitsluiting in geval van overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Het verzekerde kapitaal wordt uitbetaald aan de voorziene begunstigde(n) als de verzekerde overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus, ongeacht of hij zelf ziek was en overleed of niet ziek was, in quarantaine werd geplaatst en dan overleed.​