Slide
Logo Necon verzekeringen en kredieten
NECON BV
Uw verzekeringsmakelaar in Borgloon.
"lid van S-team makelaarscollectief"

Frank en zijn team heten uw welkom in hun prachtige kantoor in het centrum van Borgloon. Zowel voor een verzekering op maat, als voor de financiering van uw droomproject kan u rekenen op ons deskundig advies.

ALS IK OVERLIJD TEN GEVOLGE VAN HET CORONAVIRUS, KOMT MIJN OVERLIJDENSVERZEKERING DAN TUSSEN?​

2021-10-29T10:43:33+02:00

In het uitzonderlijk geval van overlijden door het coronavirus, blijft de overlijdensdekking van toepassing. De overlijdensverzekering voorziet dus niet in een uitsluiting in geval van overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Het verzekerde kapitaal wordt uitbetaald aan de voorziene begunstigde(n) als de verzekerde overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus, ongeacht of hij zelf [...]

ALS IK OVERLIJD TEN GEVOLGE VAN HET CORONAVIRUS, KOMT MIJN OVERLIJDENSVERZEKERING DAN TUSSEN?​2021-10-29T10:43:33+02:00

IK HEB CORONA EN BEN ARBEIDSONGESCHIKT: BEN IK GEDEKT DOOR DE VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN DIE MIJN WERKGEVER HEEFT AFGESLOTEN?

2021-10-29T10:41:24+02:00

U bent ziek en kan een lange periode niet meer werken als gevolg van het coronavirus. U bent dus arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er? Tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid betaalt uw werkgever uw loon verder. Na de eerste maand krijgt u een tussenkomst van de Belgische sociale zekerheid. Heeft uw werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen afgesloten voor zijn [...]

IK HEB CORONA EN BEN ARBEIDSONGESCHIKT: BEN IK GEDEKT DOOR DE VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN DIE MIJN WERKGEVER HEEFT AFGESLOTEN?2021-10-29T10:41:24+02:00

ZIEKENHUIZEN STELLEN ZIEKENHUISOPNAMES UIT (NIET-LEVENSBEDREIGENDE INGREPEN OF INFECTIES) OM VOORRANG TE GEVEN AAN CORONAVIRUSPATIËNTEN. WORDEN AMBULANTE MEDISCHE ZORGEN (ZORGEN VOORAFGAAND EN GEKOPPELD AAN EEN ZIEKENHUISOPNAME) VERGOED?

2021-10-29T10:40:15+02:00

Wordt uw opname uitgesteld als gevolg van de coronaviruscrisis? Tijdens deze crisis vergoedt uw verzekering: Ambulante kosten voor de periode voorafgaand aan de geplande ziekenhuisopname Ambulante medische kosten gemaakt tussen de oorspronkelijk geplande ziekenhuisopname en de nieuwe opnamedatum De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten in deze periodes worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde [...]

ZIEKENHUIZEN STELLEN ZIEKENHUISOPNAMES UIT (NIET-LEVENSBEDREIGENDE INGREPEN OF INFECTIES) OM VOORRANG TE GEVEN AAN CORONAVIRUSPATIËNTEN. WORDEN AMBULANTE MEDISCHE ZORGEN (ZORGEN VOORAFGAAND EN GEKOPPELD AAN EEN ZIEKENHUISOPNAME) VERGOED?2021-10-29T10:40:15+02:00

ALS GEVOLG VAN DE EPIDEMIE MOGEN HUISARTSEN TELEFONISCHE CONSULTATIES DOEN BIJ PATIËNTEN MET SYMPTOMEN VAN HET CORONAVIRUS. WORDEN DEZE TELECONSULTATIES TERUGBETAALD?

2021-10-29T10:39:33+02:00

Het RIZIV erkent teleconsultaties (telefonische consultaties) tijdelijk als specifieke consultaties. De artsen factureren de kosten rechtstreeks aan uw ziekenfonds. U hoeft dus niets te betalen.

ALS GEVOLG VAN DE EPIDEMIE MOGEN HUISARTSEN TELEFONISCHE CONSULTATIES DOEN BIJ PATIËNTEN MET SYMPTOMEN VAN HET CORONAVIRUS. WORDEN DEZE TELECONSULTATIES TERUGBETAALD?2021-10-29T10:39:33+02:00

IK BEN BANG DAT IK BESMET BEN MET HET CORONAVIRUS OF IK BEN ZIEK: WAT DEKT MIJN HOSPITALISATIEVERZEKERING?

2021-10-29T10:39:06+02:00

Medische kosten Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, dekt de hospitalisatieverzekering de medische kosten in verband met een epidemie/pandemie, zowel in België als in het buitenland. Hiervoor moet de behandeling aan drie voorwaarden voldoen: Een curatief karakter hebben Uitgevoerd worden door een erkend arts Wettelijk erkend worden door de Belgische sociale zekerheid De verzekering [...]

IK BEN BANG DAT IK BESMET BEN MET HET CORONAVIRUS OF IK BEN ZIEK: WAT DEKT MIJN HOSPITALISATIEVERZEKERING?2021-10-29T10:39:06+02:00

IK BEN OP VAKANTIE IN HET BUITENLAND IN HET KADER VAN EEN ESSENTIËLE REIS EN IK BEN ZIEK DOOR HET CORONAVIRUS: BEN IK GEDEKT DOOR MIJN BIJSTAND IN HET BUITENLAND?

2021-10-29T10:36:38+02:00

U bent gedekt als u een tussenkomst vraagt als gevolg van een ziekte (d.w.z. elk onvrijwillig gezondheidsprobleem dat medisch aantoonbaar is). Top Bijstand en Gezinsbijstand van AG steunen u en uw naasten. U bent verzekerd voor: Medische kosten Hospitalisatiekosten ​Repatriëringkosten Let op: er is geen dekking als de reis wordt verboden door de Belgische of [...]

IK BEN OP VAKANTIE IN HET BUITENLAND IN HET KADER VAN EEN ESSENTIËLE REIS EN IK BEN ZIEK DOOR HET CORONAVIRUS: BEN IK GEDEKT DOOR MIJN BIJSTAND IN HET BUITENLAND?2021-10-29T10:36:38+02:00

IK BEN BESMET MET HET CORONAVIRUS EN MOET MIJN REIS ANNULEREN: IS DIT GEDEKT DOOR MIJN ANNULATIEVERZEKERING?​

2021-10-29T10:36:09+02:00

Er zijn twee mogelijkheden in dit soort situaties: U bent ziek en deze ziekte is de enige reden om uw reis te annuleren. Met ziekte bedoelen we een door een arts vastgestelde aantasting van de gezondheid, die medische zorg vereist en een plotseling en onvoorspelbaar karakter heeft. Er is nog een andere oorzaak die u [...]

IK BEN BESMET MET HET CORONAVIRUS EN MOET MIJN REIS ANNULEREN: IS DIT GEDEKT DOOR MIJN ANNULATIEVERZEKERING?​2021-10-29T10:36:09+02:00

IK HEB GEEN CORONA, MAAR IK WIL GRAAG MIJN VOLGENDE VAKANTIE ANNULEREN: KOMT MIJN ANNULATIEVERZEKERING TUSSEN?

2021-10-29T10:34:30+02:00

Als u uw reis naar een met het coronavirus besmette regio wil annuleren, komt de annulatieverzekering in de meeste gevallen niet tussen. Dit is geen basisdekking. Uw annulatieverzekering komt onder meer tussen als u ziek bent ('medisch aantoonbare onvrijwillige gezondheidsproblemen'). Een epidemie of pandemie, zoals het coronavirus, valt dus niet onder de algemene voorwaarden.

IK HEB GEEN CORONA, MAAR IK WIL GRAAG MIJN VOLGENDE VAKANTIE ANNULEREN: KOMT MIJN ANNULATIEVERZEKERING TUSSEN?2021-10-29T10:34:30+02:00

ALS IK NAAR EEN GROENE, ORANJE OF RODE ZONE REIS, BEN IK DAN NOG ALTIJD GEDEKT DOOR MIJN HOSPITALISATI​EVERZEKERING?

2021-10-29T10:32:34+02:00

Als u naar een groene, oranje of rode zone reist, bent u gedekt door uw hospitalisatieverzekering in geval van ziekte, ongeval en repatriëring ​overeenkomstig de contractuele bepalingen. U moet wel altijd de instructies van de lokale en Belgische autoriteiten strikt en volledig opvolgen (zie https://diplomatie.belgium.be/nl).​ De overheid wijst erop dat reizigers zich ervan bewust moeten zijn dat [...]

ALS IK NAAR EEN GROENE, ORANJE OF RODE ZONE REIS, BEN IK DAN NOG ALTIJD GEDEKT DOOR MIJN HOSPITALISATI​EVERZEKERING?2021-10-29T10:32:34+02:00